Innehållsförteckning

Sekretesspolicy

Vi på FL Coachning respekterar din oro för din integritet. Detta integritets meddelande förklarar hur vi använder de personuppgifter som vi samlar in om dig och dina rättigheter i förhållande till informationen. Med ”Personuppgifter” avses all information som identifierar dig som individ eller som kan identifiera dig som individ. För anledningen av tillämpliga dataskydds lagar, inklusive den allmänna dataskydds förordningen (”GDPR”), är den personuppgiftsansvarige Linn Blomberg med e-postadress linn@fantasticline.se 

Information som omfattas av detta Integritets meddelande:
Detta Integritets meddelande omfattar alla personuppgifter som samlas in och används av oss. Detta inkluderar ditt namn, din ålder, postadress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsnummer, uppgifter om de önskemål du ger oss, dina kommentarer och frågor samt teknisk information från de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Det innefattar även information om din kropp och ditt välbefinnande, inklusive längd, vikt, kroppsstatistik, träning, humör, måltider, näring, allmän hälsa och välbefinnande som du bestämmer dig för att lämna ut till oss på denna webbplats eller genom användning av vår app samt bilder som du väljer att dela med oss.

 

Personuppgifter som vi erhåller

Vi (och våra tjänsteleverantörer) samlar in dessa personuppgifter från dig när du:

 • Köper produkter eller tjänster från oss och skickar in information via denna webbplats.
 • Skapar ett konto hos oss eller på annat sätt anmäler dig till våra tjänster.
 • Väljer att delta i våra undersökningar om kund feedback.
 • kommunicerar med oss via tredje parts webbplatser och sociala medier.
 • Kontaktar oss, korresponderar med oss eller på annat sätt lämnar information till oss.

 

När du besöker vår webbplats och/eller app kan vi använda cookies och annan teknik för att automatiskt samla in följande information om dig:

 • Teknisk information, inklusive din IP-adress, din inloggnings information och version av webbläsare, enhetsidentifierare, inställning av plats och tidszon, typer och versioner av insticksprogram för webbläsare, operativsystem och plattform, sidans svarstider och nedladdnings fel.
 • Information om ditt besök, inklusive de webbplatser du besöker före och efter vår webbplats och de produkter du har tittat på eller sökt efter.
 • Längden på besöken på vissa sidor, information om sidans interaktion (t.ex. rullning, klick etc) och metoder som används för att bläddra bort från sidan.

 

Hur vi använder den informationen

Vi använder de personuppgifter som vi samlar in från och om dig för följande:

 • Hantera ditt konto hos oss.

 

Tillhanda hålla våra tjänster till dig, vilket kan innefatta följande:

 • Utforma skräddarsydda kost- och träningsprogram.
 • Följa upp förändringar av din kropp och hälsa för att förbättra din coachnings upplevelse tex från dig via uppdateringar du skickar in. Detta för att på bästa möjliga sätt kunna coacha dig vidare i rätt riktning och göra de förändringar som krävs för att du ska nå dina mål vad gäller kost och träning.
 • Historik över dina träningsaktiviteter.
 • Behandla dina betalningar.
 • Hålla vår webbplats säker och trygg.
 • Kunna meddela dig om eventuella ändringar av våra tjänster som kan påverka dig.


Bilder som du väljer att dela med Linn Blomberg/Viktor Andersson används enbart för att följa din utveckling och kommer inte delas på vår hemsida eller sociala medier utan ditt samtycke. 

Användningen av samtycke för behandling av dina hälsouppgifter
För att vi ska kunna leverera skräddarsydda kost- och träningsprogram till dig kan vi komma att behandla vissa hälsouppgifter som du tillhandahåller, inklusive information om allergier, specifika skador eller annan relevant information om din fysiska eller psykiska hälsa. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina hälsouppgifter är artikel 9(2)(a) jfr. artikel 6(1)(b) i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina hälsouppgifter. Du bör dock vara medveten om att vi i de fallet hindras från att skapa helt anpassade kost och träningsupplägg baserade utefter dina specifika behov. 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlades in för och endast i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar. När vi inte längre behöver använda dina uppgifter kommer vi att ta bort dem från våra system och register och/eller vidta åtgärder för att omedelbart anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras från dem (såvida vi inte behöver behålla dina uppgifter för att uppfylla rättsliga eller lagstadgade skyldigheter som vi omfattas av).

Lösenord och användarnamn
Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för dina inloggningsuppgifter för ditt online kontot och vi rekommenderar att du inte avslöjar ditt användarnamn eller lösenord för någon. Vi kommer aldrig att be dig om ditt lösenord i någon oönskad kommunikation. Meddela oss omedelbart om obehörig användning av dina inloggningsuppgifter för online kontot eller om du misstänker att säkerheten har brutits på något annat sätt. 

Hur du kontaktar oss
Om du har några frågor angående ovanstående
vänligen kontakta oss på info@fantasticline.se

Användarvillkor

Tack för att du använder våra tjänster. Våra ”tjänster” omfattar vår webbplats, vår app och de coachning tjänster som du ansluter dig till via vår webbplats eller app.
Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant. Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa Villkor och vår Integritetspolicy
Om du inte godkänner dessa får du inte ladda ner eller använda våra Tjänster (om du redan har laddat ner vår app måste du radera den omedelbart).

 

1. VILKA VI ÄR OCH VAD DETTA AVTAL INNEBÄR

Vi är Fantastic line AB, ett företag registrerat i Sverige. Vårt företags organiserings nummer är 556985-3251.
Dessa Villkor gäller din tillgång till och användning av våra tjänster enligt följande:

 • Dina juridiska rättigheter och skyldigheter.
 • Våra juridiska rättigheter och skyldigheter.
 • Viss viktig information som krävs enligt lag.

 

2. HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du av någon anledning vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande på info@fantasticline.se. Hur vi kommer att kommunicera med dig. Om vi måste kontakta dig kommer vi att göra det via e-post, SMS eller via brev med hjälp av de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss. Genom att anmäla dig till vår webbplats eller våra coachingtjänster godkänner du att vi kan komma att kontakta dig för att berätta mer om våra tjänster.

 

3. HUR DU KAN ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER

Om du köpt någon av våra coachning tjänster från oss, och du uppfyller vårat krav enligt nedan. Du måste vara minst 18 år gammal eller ha föräldrarnas samtycke för att acceptera dessa villkor och använda våra tjänster. Om du är under 18 år och har föräldrar/vårdnadshavares samtycke rekommenderar vi att dem också deltar i din coachningsperiod och ger dig råd om din användning av våra tjänster. Om du är under 18 år och inte har fått dina föräldrars/vårdnadshavares samtycke till att delta i en coachingperiod med oss kan vi inte acceptera dig som kund.

 

4. ANVÄNDNINGEN AV VÅRA TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK (VI GER INTE MEDICINSK RÅDGIVNING)

Vi erbjuder inga medicinska tips eller råd. Innan du påbörjar ett tränings- och/ eller kostschema bör du rådgöra med din läkare eller sjukvårdspersonal för att avgöra om det är rätt för dig. Träning innebär en viss skaderisk och du utför dessa aktiviteter på eget ansvar. Användning av en måltidsplan är helt och hållet på egen risk. Du ska själv granska innehållet för att kontrollera att dina eventuella allergier och intoleranser inte finns med i din måltidsplan.. Våra Tjänster ersätter inte medicinsk rådgivning eller behandling. Våra Tjänster tillhandahålls endast för allmän information och underhållning. Observera nedanstående lista över icke uttömmande risker och krav när du använder våra tjänster:

 • Allergier och intoleranser som kan påverka vår förberedelse av kostplaner måste alltid meddelas i frågeformuläret.
 • Skador och/ eller sjukdomar som kan påverka/ påverkas av kost eller träning måste alltid meddelas i frågeformuläret.
 • Läs alltid noggrant igenom ditt kostprogram med innehåll/ingredienser för att kontrollera om det finns livsmedel som du är allergisk eller intolerant mot.
 • Vid aktiviteter och träning, se till att ingenting runt omkring dig kan orsaka skada eller rörelsehinder.
 • Om du väljer att använda någon träningsutrustning är det på egen risk.
 • Begränsning av kcal-intaget kan i vissa fall leda till ångest, ätstörningar, depression, trötthet och andra relaterade psykiska och fysiska hälsoproblem.
 • Rådgör alltid med en dietist och/eller läkare innan du påbörjar något fitness- eller hälsoprogram i allmänhet.

 

5. BESTÄLLNING AV COACHINGTJÄNSTER

Vi accepterar din beställning när vi skickar ett e-postmeddelande till dig för att acceptera beställningen. Då kommer vårt avtal om coachingtjänster att börja gälla mellan dig och oss. Om vi inte kan acceptera din beställning kommer vi att informera dig om detta och kommer inte att debitera dig för coachingtjänsterna. Detta kan bero på oväntade begränsningar av våra resurser som vi inte kunde planera för. Exempelvis att en kreditupplysning som vi har fått för dig inte uppfyller våra minimikrav eller för att vi har identifierat ett fel i priset eller beskrivningen av tjänsterna.

 

6. BETALNINGSVILLKOR

Om du samtycker till att ta emot våra betalda Tjänster (inklusive våra coachingtjänster) kommer du att registreras för betalning via en tredjepartstjänst. Vid automatisk registrering krypteras dina kortuppgifter under överföringen. Denna kryptering garanterar en hög säkerhetsnivå när det gäller obehörig åtkomst till dina uppgifter. Betalningsvillkoren beror på de exakta tjänster som du och vi har kommit överens om. Dessa betalningsvillkor anges i din orderbekräftelse.

 

7. VILKA ENHETER KAN JAG ANVÄNDA APPEN PÅ?

Du kan endast ladda ner, installera och använda appen på en enhet som du äger eller har tillstånd till att använda för dessa ändamål. Du är ansvarig för att följa dessa Villkor och för all användning av appen på en annan enhet, oavsett om du äger enheten eller inte och/eller om sådan användning sker med din vetskap eller med ditt samtycke.

 

8. OM DU LADDAR NER VÅR APP GÄLLER ÄVEN APPBUTIKENS VILLKOR

De sätt du kan använda vår app kan vara föremål för Apple App Store- eller Google Play Stores (en Appbutik) regler och policyer. Appbutikens regler och policyer kommer att gälla i stället för dessa Villkor när det finns skillnader mellan dem.

 

9. KOMPATIBEL ANORDNING

Appen ska endast laddas ner till och installeras på en kompatibel enhet. Läs Appbutikens listan för appen innan du laddar ner den för att se till att din enhet är kompatibel.

 

10. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA

Då och då kan vi komma att uppdatera och ändra Tjänsterna (inklusive vår app och webbplats) för att förbättra prestandan, öka funktionaliteten, återspegla ändringar i operativsystemet eller åtgärda säkerhetsproblem. Se till att du accepterar alla uppdateringar av Tjänsterna, inklusive vår app. Om du väljer att inte installera sådana uppdateringar eller om du väljer bort automatiska uppdateringar kan det hända att du inte kan fortsätta använda våra Tjänster (inklusive vår app) eller att funktionaliteten blir nedsatt.

 

11. DITT KONTO

Du måste hålla alla inloggningsuppgifter som exempelvis användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågor konfidentiella och får inte avslöja dem för någon annan person. Om du har någon anledning till att tro att uppgifterna har äventyrats måste du omedelbart återställa dem med hjälp av vår funktion ”Glömt lösenord”. Du får inte under några omständigheter låta någon annan person få tillgång till plattformen med hjälp av dina inloggningsuppgifter. Det kommer inte bara att påverka Tjänsternas funktionalitet, då statistik och spårning inte kommer att vara korrekt, utan du kommer också att vara ansvarig för alla åtgärder. som vidtas av en person som använder ditt konto, oavsett om det sker med eller utan din vetskap eller ditt samtycke Att låta andra få tillgång till Tjänsterna med hjälp av dina inloggningsuppgifter är ett brott mot dessa Villkor och kan leda till att din rätt att använda tjänsterna dras in eller att vi avslutar din rätt att använda Tjänsterna.

 

12. DU FÅR INTE ÖVERFÖRA TJÄNSTERNA TILL NÅGON ANNAN

Vi ger dig en personlig rätt till att använda Tjänsterna enligt dessa Villkor. Du får inte överlåta Tjänsterna till någon annan, vare sig mot betalning, för någon annan kompensering eller gratis.

 

13. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Vi kan behöva ändra dessa Villkor från då och då för att återspegla lagändringar, bästa praxis eller för att hantera ytterligare funktioner som vi inför. Vi kommer att försöka ge dig rimliga förvarningar om eventuella större ändringar genom att skicka ett sms eller e-postmeddelande med information angående ändringen eller genom att meddela dig när du använder webbplatsen eller appen nästa gång (beroende på vad som är relevant).

 

14. DIN INTEGRITET

Vi använder endast de personuppgifter som vi samlar in genom din användning av våra Tjänster på de sätt som anges i vår Integritetspolicy. Internetöverföringar är aldrig helt privata eller säkra. Det innebär att det finns en risk att all information som du skickar med hjälp av våra tjänster (inklusive vår webbplats eller app) kan läsas eller avlyssnas av andra, även om det finns ett särskilt meddelande om att en viss överföring är krypterad.

 

15. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter i Tjänsterna (inklusive vår app och webbplats) i hela världen tillhör oss och våra licensgivare. Rättigheterna till Tjänsterna är licensierade (inte sålda) till dig. Du har inga immateriella rättigheter i eller till Tjänsterna annat än rätten att använda dem i enlighet med dessa Villkor. Dessa Villkor ger dig en personlig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv rätt att använda våra Tjänster. Vi beviljar dig denna rättighet endast för att ta emot Tjänsterna på det sätt som tillåts i dessa Villkor. Våra Tjänster (inklusive vår app och webbplats) är skyddade av upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Ingenting i dessa Villkor ger dig rätt att använda FLcoaching-namnet eller något av Fantasticline AB-varumärken, logotyper, domännamn, andra utmärkande varumärkesfunktioner och äganderätter. Alla rättigheter, titlar och intressen i och till våra Tjänster (med undantag för innehåll som tillhandahålls av dig) är och förblir vår och våra licensgivares exklusiva egendom. All återkoppling, alla kommentarer eller förslag som du lämnar om våra Tjänster (inklusive vår app och webbplats) är helt frivilliga och vi kan använda sådana kommentarer, förslag eller återkoppling som vi anser lämpligt utan någon skyldighet gentemot dig. Vi kommer att behandla allt innehåll som du laddar upp via Tjänsterna som tillhörande oss. Du får inte ladda upp något innehåll om du inte har rätt till att göra det och om innehållet uppfyller kraven i avsnittet Licensbegränsningar nedan. Om någon annan hävdar att våra Tjänster eller deras användning i enlighet med dessa Villkor gör intrång i deras immateriella rättigheter är vi ansvariga för att utreda och försvara detta krav.

 

16. LICENSBEGRÄNSNINGAR

Du samtycker till att du:

 • Inte underlicensiera eller på annat sätt göra våra Tjänster (inklusive appen eller något tränings- eller kostschema) tillgängliga för någon annan person utan föregående skriftligt samtycke från oss.
 • Inte kopiera Tjänsterna (inklusive vår app och webbplats), förutom som en del av den normala användningen av Tjänsterna eller när det är nödvändigt för säkerhetskopiering eller driftssäkerhet.
 • Inte översätta, sammanfoga, anpassa, variera, ändra eller modifiera hela eller delar av.


Tjänsterna (inklusive appen och webbplatsen)

 • Inte kombinera eller införliva tjänsterna i eller med andra program, utom när det är nödvändigt för att använda tjänsterna på enheter som tillåts i dessa villkor.
 • Inte demontera, dekompilera, bakåtkompilera eller skapa derivatverk baserade på hela eller någon del av Tjänsterna, även inte försök till att göra något sådant.
 • följer alla tillämpliga lagar och förordningar som gäller för den teknik som används eller stöds av Tjänsterna.

 

17. BEGRÄNSNINGAR FÖR GODTAGBAR ANVÄNDNING

Du får endast använda våra Tjänster (inklusive vår app och webbplats) för lagliga ändamål. Du får:

 • Inte använda Tjänsterna på något olagligt sätt, för något olagligt ändamål eller på något sätt som är oförenligt med dessa villkor.
 • Inte handla bedrägligt eller illvilligt.
 • Inte tillträda, använda, distribuera eller överföra skadlig kod, t.ex. virus eller skadlig data, till Tjänsterna (inklusive appen eller webbplatsen) eller något operativsystem.
 • Inte göra intrång i våra immateriella rättigheter eller någon tredje parts immateriella rättigheter i samband med din användning av Tjänsterna.
 • Inte överföra något material som är ärekränkande, diskriminerande, hotfullt, obscent, sexuellt explicit, stötande eller på annat sätt stötande i samband med din användning av Tjänsterna.
 • Inte använda Tjänsterna på ett sätt som kan skada, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller vår säkerhet eller störa andra användare.
 • Inte samla in eller skörda information eller data från Tjänster, våra system eller försöka avkoda överföringar till eller från servrar som kör Tjänsterna.

 

18. VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU DRABBAS AV

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försummelse eller för grov vårdslöshet, bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning. Vi ansvarar gentemot dig för förluster och skador som orsakats av oss. Om vi misslyckas med att följa dessa Villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider av och som har ett orsakssamband Vi är inte ansvariga för företagsförluster. Tjänsterna (inklusive vår app och webbplats) är avsedda för hushåll och privat bruk. Om du använder våra Tjänster för kommersiella, affärsmässiga eller återförsäljnings ändamål har vi inget ansvar gentemot dig för indirekta förluster eller följdförluster, förlust av vinst, förlust av affärsverksamhet, förlust av förväntade besparingar, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter. Begränsningar av Tjänsterna. Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman, är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal. Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Säkerhetskopiera innehåll och data som används i appen. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar allt innehåll och all data som används i samband med appen för att skydda dig själv i händelse av problem med appen eller Tjänsterna. Vi ansvarar inte för förseningar som ligger utanför vår kontroll. Om vårt tillhandahållande av coachingtjänsterna försenas på grund av en händelse utanför vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att informera dig om detta och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Om vi gör detta kommer vi inte att vara ansvariga för förseningar som orsakas av händelsen, men om det finns en risk för betydande förseningar kan du kontakta oss för att diskutera dina eventuella rättigheter att avsluta avtalet och få en återbetalning för tjänster som du har betalat för men inte fått.

 

19. VAD SOM HÄNDER OM DU INTE LÄMNAR NÖDVÄNDIG INFORMATION TILL OSS

Vi kan behöva viss information från dig så att vi kan tillhandahålla våra coachning tjänster till dig, exempel om din kropp och ditt välbefinnande, inklusive längd, vikt, kroppsstatistik, träning, humör, måltider, kost och allmänt välbefinnande. Vi kommer att kontakta dig för att be om denna information. Om du inte ger oss denna information inom en rimlig tid efter att vi har bett om den, eller om du ger oss ofullständig eller felaktig information, kan vi antingen avsluta avtalet eller ta ut en extra avgift på en rimlig summa för att kompensera oss för det extraarbete som krävs till följd av detta. Vi är inte ansvariga för att Tjänsterna levereras sent eller att någon del av dem inte levereras om detta beror på att du inte ger oss den information vi behöver inom en rimlig tid efter att vi har bett om den.

 

20. VI ANSVARAR INTE FÖR ANDRA WEBBPLATSER

Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser som inte tillhandahålls av oss. Sådana oberoende webbplatser står inte under vår kontroll, och vi är inte ansvariga för och har inte kontrollerat och godkänt deras innehåll eller deras sekretesspolicy (om det finns någon). Du måste göra din egen oberoende bedömning om du vill använda sådana webbplatser, inklusive om du vill köpa produkter eller tjänster som erbjuds av dem.

 

21. UPPHÄVANDE AV DETTA AVTAL

Du kan avsluta ditt avtal med oss i slutet av din lägsta åtagandeperiod genom att meddela oss 1 månad i förväg. Om du avslutar vårt avtal på detta sätt kommer din uppsägning att gälla från och med en kalender månad framöver. Om du inte följer dessa Villkor (inklusive underlåtenhet att betala). Vi kan när som helst avsluta dina rättigheter att använda Tjänsterna genom att kontakta dig om vi rimligen anser att du inte har följt dessa Villkor på ett allvarligt sätt. Detta kan inkludera om du underlåter att göra en betalning. Om det du har gjort kan rättas till kommer vi att ge dig en rimlig möjlighet att göra det. Om vi upphör din rätt att använda Tjänsterna på detta sätt kan vi behålla betalningar som du redan har gjort för att täcka våra kostnader och/eller kompensera oss för våra förluster som beror på att du inte har följt villkoren. Vi kan avsluta avtalet om det blir omöjligt eller opraktiskt att tillhandahålla Tjänsterna (eller en del av Tjänsterna, t.ex. appen). Om vi beslutar att avbryta eller sluta tillhandahålla någon del av våra Tjänster på detta sätt kommer vi att meddela dig om detta. Om du har betalat för våra tjänster i förväg kan du ha rätt till en proportionell återbetalning av de pengar du har betalat i förväg och för den tid du inte har kunnat använda våra Tjänster på grund av att vi har avslutat avtalet. Utöva din rätt att ändra dig (lagen om distansavtal). Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att du kan få tillgång till digitalt innehåll i form av övningar, träningsprogram och kostplaner innan din normala 14-dagars ångerperiod har löpt ut. Därför avstår du uttryckligen från din ångerrätt från det ögonblick du gjort din betalning för kost och/träningsupplägg från oss. Fram tills dess att du genomför din betalning har du ångerrätt enligt de allmänna reglerna i konsumentavtalslagen. Meddelandet om återkallelse måste lämnas digitalt via e-post till info@fantasticline.se och måste tas emot av oss innan du har fått tillgång till det digitala innehållet. I ämnesfältet ska du skriva ”Återkallelse”. Dina juridiska rättigheter. Vi har en rättslig skyldighet att tillhandahålla Tjänster som är förenliga med detta avtal. Ingenting i dessa Villkor påverkar dina juridiska rättigheter.

Om detta avtal upphör att gälla:

 • Måste du avsluta all verksamhet som är tillåten enligt dessa Villkor, inklusive din användning av appen och coachingtjänsterna.
 • Måste du radera eller ta bort appen från alla enheter som du har i din ägo och omedelbart förstöra alla kopior av appen som du har och bekräfta för oss att du har gjort detta.
 • Kan vi eventuellt få fjärråtkomst till dina enheter och ta bort appen från dem samt sluta ge dig tillgång till support tjänsterna.

 

22. VI KAN ÖVERFÖRA DETTA AVTAL TILL NÅGON ANNAN

Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan organisation, till exempel om vi förvärvas av en tredje part. Vi kommer alltid att informera dig skriftligen om detta och vi kommer att se till att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt dessa Villkor.

 

23. DU BEHÖVER VÅRT SAMTYCKE FÖR ATT ÖVERFÖRA DINA RÄTTIGHETER TILL NÅGON ANNAN

Du får endast överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan person om vi skriftligen godkänner det.

 

24. RÄTTIGHETER FÖR TREDJE PARTER

App butiken och dess företagsgrupp kan tillämpa dessa Villkor för vår räkning för att se till att du följer dem. Utöver detta har tredje part inga rättigheter att tillämpa dessa Villkor.

 

25. OM EN DOMSTOL ANSER ATT EN DEL AV DETTA AVTAL ÄR OLAGLIGT, FORTSÄTTER RESTEN ATT GÄLLA

Var och en av punkterna i dessa Villkor fungerar separat. Om en domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av dem är olaglig, kommer de övriga punkterna att förbli fullt giltiga och effektiva.

 

26. ÄVEN OM VI DRÖJER MED ATT VERKSTÄLLA DETTA AVTAL, KAN VI FORTFARANDE VERKSTÄLLA DET SENARE

Även om vi dröjer med att tillämpa dessa Villkor kan vi fortfarande tillämpa dem senare. Om vi inte omedelbart kräver att du gör något som du måste göra enligt dessa Villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig med anledning av att du inte följer dessa Villkor, betyder det inte att du inte behöver göra dessa saker och det hindrar oss inte från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle.

 

27. VILKA LAGAR SOM GÄLLER FÖR DETTA AVTAL OCH VAR DU KAN VÄCKA TALAN

Dessa Villkor regleras av svensk lag och du kan väcka talan om Tjänsterna i svenska domstolar.

 

28. ALTERNATIV TVISTLÖSNING

Alternativ tvistlösning är en process där ett oberoende organ granskar fakta i en tvist och försöker lösa den utan att du behöver gå till domstol. Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat ett klagomål kan du lämna in tvisten för lösning online till Europeiska Kommissionens plattform för tvistlösning. Om en tvist inte kan lösas har konsumenten dessutom rätt att få saken prövad av Allmänna Reklamationsnämnden för konsumenttvister (ARN, www.arn.se).

Tack!

Vi kontaktar dig inom 48 timmar